Peter Dahlén

Peter Dahlén

Peter Dahlén er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Han skrev sin doktorgradsavhandling om den svenske radiosportens historie og har publisert en rekke artikler om medier og populærkultur.

Sport och medier

En introduktion
Peter Dahlén
Utgivelsesår: 2008