Bente Sabel
© Foto: Scanpix / NJ

Bente Sabel

Bente Sabel har selv vært klubbleder i pressen. Hun har vært ansatt i Norsk Journalistlag i over 30 år som rådgiver og forhandlingsleder. Hun har tidligere utgitt Forhandlingsboka. Håndbok i forhandlinger for tillitsvalgte, og Arbeidsmiljøboka. Håndbok i arbeidsmiljø for mediene. I Fagforeningsboka (2013) tar hun for seg tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtes arbeidsoppgaver, rettigheter og plikter.

Forhandlingsboka

Håndbok i forhandlinger for tillitsvalgte
Bente Sabel
Utgivelsesår: 2015

Arbeidsmiljøboka

Håndbok i arbeidsmiljø for mediene
Bente Sabel
Utgivelsesår: 2015

Fagforeningsboka

Håndbok for tillitsvalgte journalister
Bente Sabel
Utgivelsesår: 2015

Fagforeningsboka

Håndbok for tillitsvalgte journalister
Bente Sabel
Utgivelsesår: 2013

Arbeidsmiljøboka

Håndbok i arbeidsmiljø for mediene
Bente Sabel
Utgivelsesår: 2010