Leif A. Helgesen

Leif A. Helgesen

Leif A. Helgesen er utdannet psykolog. Han er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger.

Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene

Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen
Utgivelsesår: 2016

Menneskets dimensjoner

Lærebok i psykologi
Leif A. Helgesen
Utgivelsesår: 2011