Rolv Nøtvik Jakobsen

Rolv Nøtvik Jakobsen

Rolv Nøtvik Jakobsen har vært ansatt som førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar (PTS) med ansvar for homiletikkundervisninga fra 1997-2009. Han er også medlem av de internasjonale forskernettverkene Academy of Homiletics og Societas Homiletica.

Prekenbeskrivelse

Forstå, formidle, forbedre, forkynne
Rolv Nøtvik Jakobsen og Gunnfrid Ljones Øierud
Utgivelsesår: 2009