Anna S. Songe-Møller

Anna S. Songe-Møller

Ibsen og Holberg i skolen

Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer
Anna S. Songe-Møller og Aud Berggraf Sæbø
Utgivelsesår: 2007