Carl Cato Wadel
© Universitetet i Stavanger

Carl Cato Wadel

Carl Cato Wadel (f. 1960) er dr.philos. med hovedfag i sosialantropologi. Han er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsendring, ledelse og medarbeidersamhandling.

Feltarbeid i egen kultur

Cato Wadel, Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad
Utgivelsesår: 2014

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Cato Wadel og Carl Cato Wadel
Utgivelsesår: 2007