Terje Høiland

Terje Høiland

Terje Høiland underviser i IKT ved Høgskolen i Vestfold og har de siste årene ledet studiet IKT i barnehagen. Geir Winje underviser i RLE og andre fag ved samme høyskole, og har tidligere gitt ut blant annet Arbeid med digitale mapper i skolen(Høyskoleforlaget 2005).

Digital kompetanse

IKT på 1.-4. årstrinn
Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner
Utgivelsesår: 2011

Nå er det min tur

Om IKT i barnehagen
Terje Høiland og Geir Winje
Utgivelsesår: 2010