Stephen Dobson

Stephen Dobson

Stephen Dobson er professor i pedagogikk og jobber ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark.

Vurdering for læring i fag

Stephen Dobson og Roar Engh (red.)
Utgivelsesår: 2010

Vurdering for læring

Roar Engh, Stephen Dobson og Eli Kari Høihilder
Utgivelsesår: 2007