Rune Johan Krumsvik
© Foto: Hans J Brun

Rune Johan Krumsvik

Rune Johan Krumsvik er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, samt professor II ved Høgskulen Stord/Haugesund. Krumsvik leder forskningsgruppen Digital Learning Communities, UiB, som driver utdanningsforskning både i skolen og i høyere utdanning. Han har publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler som omhandler IKT, undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt.

Klasseledelse i den digitale skolen

Rune Johan Krumsvik
Utgivelsesår: 2014

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Elevmangfold i skolen 5-10

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011