Oddgeir Tveiten

Oddgeir Tveiten

Oddgeir Tveiten er medieviter ansatt ved Universitetet i Agder, hvor han forsker og foreleser i politisk kommunikasjon. Han har publisert arbeider om globalisering, utvikling, journalistikk og nye medier.

Storyland

Journalistikk, makt og meningsdannelse
Oddgeir Tveiten
Utgivelsesår: 2009

Nødvendige nyheter

En studie i journalistikkens globalisering
Oddgeir Tveiten
Utgivelsesår: 2007