Rune Blomhoff

Rune Blomhoff

Rune Blomhoff er professor, dr.philos., ved avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Mat og medisin

Lærebok i generell og klinisk ernæring
Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.)
Utgivelsesår: 2012