Anne Marie Verpe

Anne Marie Verpe

Barn på venting

Institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg
Anne Marie Verpe og Hilde Engja
Utgivelsesår: 2004