Gerd Lise N. Nordbotten

Gerd Lise N. Nordbotten

Gerd Lise N. Nordbotten er universitetslektor ved Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser i fysisk fostring og idrettsfag. Hun er cand.scient. i fysiologi fra UiB og har mellomfag i idrett fra NIH.

Barns fysiske utvikling

Hvordan stimulere barns fysiske utvikling
Gerd Lise N. Nordbotten
Utgivelsesår: 2014