Steen Steensen
© Sonja Balci / Høgskolen i Oslo og Akershus

Steen Steensen

Steen Steensen (f. 1969) er professor i journalistikk og instituttleder ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2010 med en avhandling om featurejournalistikk på nett og forsker primært på digitalisering av journalistikken. Steensen har bakgrunn som journalist og er redaktør av Norsk medietidsskrift.

Stedets sjanger

Om moderne reportasjejournalistikk
Steen Steensen
Utgivelsesår: 2016

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015