Anne Hafstad

Anne Hafstad

Anne Hafstad er utdannet sykepleier, er dr. philos fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og har jobbet mange år i sykehus og med medisinsk forskning. Fra 1998 har hun vært helsejournalist i Aftenposten. Forfatteren vant SKUP-prisen i 2000 og SKUP-diplom i 2004 for sine avsløringer i Helse-Norge.