Anne Halvorsen

Anne Halvorsen

Å forske blant sine egne

Universitet og region - nærhet og uavhengighet
Hans Chr. Garmann Johnsen, Anne Halvorsen og Pål Repstad
Utgivelsesår: 2009