Asle Stalleland

Asle Stalleland

Asle Stalleland, født 1970, har bakgrunn som journalist i NRK. Han har i tillegg jobbet med kampanjer og informasjon i bistandsorganisasjoner og vært høgskolelektor ved journalistutdanningen på Mediehøgskolen Gimlekollen. Stalleland er utdannet sosiolog.

Samfunnskunnskap for journalister

Asle Stalleland og Audun Stølås
Utgivelsesår: 2005