Eiri Elvestad

Eiri Elvestad

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi og instituttleder ved Høgskolen i Vestfold. Hun har bakgrunn som mediesosiolog, og har vært særlig opptatt av avisenes rolle i samfunnet.