Hanne Kristin Tuntland

Hanne Kristin Tuntland

Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Bergen og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.

Grunnbok i ADL for sykepleiere

Hanne Tuntland
Utgivelsesår: 2012

En innføring i ADL

Teori og intervensjon
Hanne Tuntland
Utgivelsesår: 2011

Sykdommer hos eldre

Hanne Tuntland
Utgivelsesår: 2006

Forebygging, rehabilitering og omsorg

Hanne Tuntland
Utgivelsesår: 2005

Aldring og livsvilkår

Hanne Tuntland
Utgivelsesår: 2005