Kim-Robert Danielsen

Kim-Robert Danielsen

Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I

Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett
Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen og Ole Dag Rike
Utgivelsesår: 2005