Kristin Ran Choi Hinna

Kristin Ran Choi Hinna

Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Hun arbeider med matematikk i førskolelærerutdanningen og grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i grunnskolelærerutdanningen. Hun har vært veileder for flere skoler i læreplanutvikling. Hun forsket på bruk av origami i begrepslæring i geometri, IKT og læring. For tiden forsker hun på lærerutdannernes «beliefs» i matematikk. Hun var medlem av rammeplanutvalget i 2003 og arbeidsgruppen som utformet de nye retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen i 2010 i matematikk.

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 2

Gustavsen, Hinna, Borge og Andersen (red.)
Utgivelsesår: 2014

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2

Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen
Utgivelsesår: 2014

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2012

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2011