Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset er professor (dr.oecon) ved Handelshøyskolen BI og arbeider spesielt med metode, markedsføringsledelse, markedsanalyse, prisstrategi og nettverk.

Metode og dataanalyse

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS
Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2016

Metode og dataanalyse. Oppgavesamling

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP
Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2010

Enkel brukermanual for JMP

Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2010