Nina Carson

Nina Carson

Nina Carson er cand.paed.spec. med spesialistutdanning i veiledning. Hun har mange års erfaring fra barnehage, skole og PP-tjeneste. Carson arbeider nå som førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og er særlig knyttet til videreutdanningene i veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Hun er også institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Høgskolen i Bergen.

Veiledning for barnehagelærere

Åsta Birkeland og Nina Carson
Utgivelsesår: 2013

Veiledning for førskolelærere

Nina Carson og Åsta Birkeland
Utgivelsesår: 2009