Åsta Birkeland

Åsta Birkeland

Åsta Birkeland er cand.polit. og har tidligere arbeidet i barnehage og som barnehagekonsulent. Birkeland arbeider nå som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, der hun er knyttet til førskolelærerutdanningen. Hun har et særlig ansvar for fordypningsenheten «Kulturforståelse og komparativ pedagogikk» og avdeling for lærerutdannings samarbeid med førskolelærerutdanningsinstitusjoner i Kina.

Veiledning for barnehagelærere

Åsta Birkeland og Nina Carson
Utgivelsesår: 2013

Veiledning for førskolelærere

Nina Carson og Åsta Birkeland
Utgivelsesår: 2009