Jan Ove Tangen

Jan Ove Tangen

Hvordan er idrett mulig?

Skisse til en idrettssosiologi
Jan Ove Tangen
Utgivelsesår: 2004