Hans Hodne

Hans Hodne

Hans Hodne er førstelektor ved Universitetet i Agder. Han har skrevet og bidratt i flere bøker, blant annet «Du og jeg, et læreverk i RLE for grunnskolen» (2009) samt «Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring» (2009).

Du og jeg 1-7 lærernettsted (lærerlisens)

Helje Kringlebotn Sødal, Hans Hodne og Henrik Syse

Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2016

Du og eg/Du og jeg CD

RLE 5-7
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje K. Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 7 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 6 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 7

Elevbok
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 7 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 6

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 6 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 5 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 7

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 6

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 5

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 5 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 5

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 4 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 4 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 3 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 3

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 3

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 2 - lærarrettleiing

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 2 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 2

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 2

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg/Du og jeg CD 1-4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 1 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 1 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 1

RLE
Helje Kringlebotn Sødal og Hans Hodne
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 1

RLE
Helje Kringlebotn Sødal og Hans Hodne
Utgivelsesår: 2009

Religions- og livssynsdidaktikk

En innføring
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Kristendommen II

Tro og tradisjon
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009