Svein Arthur Kallevik

Svein Arthur Kallevik

Svein Arthur Kallevik er utdannet som både journalist og psykolog. Han har bred erfaring fra norske medier, og har blant annet vært tilknyttet NTB som journalist, vaktleder og reportasjeleder. Han har vært journalist i Tidsskrift for den norske lægeforening og i informasjonsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

Journalistikk i krise?

Om krisejournalistikk og krisereaksjoner
Svein Arthur Kallevik
Utgivelsesår: 2004