Lisbeth Irene Buberg

Lisbeth Irene Buberg

Røde tråder i praktiske studier

Et pedagogisk verktøy for sykepleierstudenter og deres veiledere
Lisbeth Irene Buberg og Elisabeth Hessevaagbakke
Utgivelsesår: 2004