Marit Boyesen

Marit Boyesen

Media og krisehåndtering

En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere
Odd Einar Olsen, Espen Reiss Mathiesen og Marit Boyesen
Utgivelsesår: 2007