Einar Spurkeland

Einar Spurkeland

Einar Spurkeland har lang erfaring fra transport- og logistikkbransjen og er tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus.

Innføring i logistikk og transport

For speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere
Einar Spurkeland (red.)
Utgivelsesår: 2014