Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, institutt for pedagogikk, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er:

  • Studium IAT(Interaktive tavler i undervisningen)
  • Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT.
  • Lese og skriveopplæring med bruk av digitale medier
  • IAT og IKT i grunnskolelærerutdanningen 5. – 10.
  • IKT i læring

Wølner var også forsker og prosjektleder i det nordiske prosjektet Nordic Smart Board Project fra 2010 – 2011, og er norsk prosjektleder for EU-prosjektet GNU(Grenseoverskridende Nordisk Undervisning) fra 2011 – 2014. Forfatteren har utgitt flere bøker og artikler.

Interaktive tavler i barnehagen

Tor Arne Wølner
Utgivelsesår: 2014

Interaktive tavler i skolen

Tor Arne Wølner
Utgivelsesår: 2013

Digital kompetanse

IKT på 1.-4. årstrinn
Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner
Utgivelsesår: 2011