Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er etnolog og seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand. Her har hun ledet satsingen på kultur og næring siden 2005. De siste årene har hun dessuten hatt en bistilling på reiselivsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hjemdahl tok doktorgrad på nordiske temaparker og post.dok på politiske plasser i endring i Kroatia og Sør-Afrika ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun ledet næringsklyngen Arena USUS, som for tiden består av 75 bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringen, i tillegg til å være prosjektleder for innovasjonsprogrammet VRI-Agder sin særskilte satsing innen kultur.

Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013