Hans Herlof Grelland

Hans Herlof Grelland

Hans Grelland, f. 1947, professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013

Tausheten og øyeblikket

Kierkegaard, Ibsen, Munch
Hans Herlof Grelland
Utgivelsesår: 2007