Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved høgskolen. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.

Profesjonsetikk i skolen

Læreres etiske ansvar
Frøydis Oma Ohnstad
Utgivelsesår: 2015

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012