Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er førstelektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, med fagansvar for kvinnelige forvaringsdømte. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.

Forvaringsstraff

Birgitte Langset Storvik
Utgivelsesår: 2013

Straffegjennomføring

etter lov av 18. mai 2001 nr. 21
Birgitte Langset Storvik
Utgivelsesår: 2011