Lisbeth Morlandstø
© Foto: Ivar Jensen

Lisbeth Morlandstø

Lisbeth Morlandstø, dr.polit., er førsteamanuensis ved Nord Universitetet og leder for forskningsgruppa Journalistikk på Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun har blant annet forsket på medierepresentasjoner av marginaliserte grupper i samfunnet og på medieinnovasjon. Sammen med Birgit Røe Mathisen leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på fakultetet.

Kommentaren - en sjanger i endring

Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø
Utgivelsesår: 2016

Innovasjon og verdiskaping i lokale medier

Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2014