Ole Dag Rike

Ole Dag Rike

Panterett for praktikere

Ole Dag Rike og Erik Råd Herlofsen
Utgivelsesår: 2006

Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I

Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett
Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen og Ole Dag Rike
Utgivelsesår: 2005