Gunn Sara Enli

Gunn Sara Enli

Gunn Sara Enli er tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.