Aslaug Veum
© Foto: Nils Andreas Kalve

Aslaug Veum

Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språkfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har jobbet teoretisk og analytisk med stemmer og multimodalitet i tekst, særlig i medietekster. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet

Tekstanalyse

Ei innføring
Karianne Skovholt og Aslaug Veum
Utgivelsesår: 2014

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013

Diskursanalyse i praksis

Metode og analyse
Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2011