Nils G. Indahl

Nils G. Indahl

Nils G. Indahl er ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor han underviser i fagene statsvitenskap og kommunikasjon og IT. Han er lektor i digital journalistikk ved Fachhochschule Wien (WKW). Indahl er utdannet statsviter ved Københavns Universitet og har journalisteksamen fra Darlington College, England.

Innføring i samfunnskunnskap for journalister

Nils G. Indahl
Utgivelsesår: 2015

Nettjournalisten

Nils G. Indahl
Utgivelsesår: 2014

De tre presseideologier

Nils G. Indahl
Utgivelsesår: 2011

Nettjournalisten

Nils G. Indahl
Utgivelsesår: 2007