Anna-Brita Stenström

Anna-Brita Stenström

Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden

Eli-Marie Drange, Ulla-Britt Kotsinas og Anna-Brita Stenström
Utgivelsesår: 2002