Geir Hønneland

Geir Hønneland

Geir Hønneland (f.1966) er forskningsleder ved Frodtjof Nansens Institutt og professor II ved Universitetet i Tromsø.

Arktiske utfordringer

Geir Hønneland
Utgivelsesår: 2011

Barentsbrytninger

Norsk nordområdepolitikk etter den kalde krigen
Geir Hønneland
Utgivelsesår: 2005