Else Marie Halvorsen

Else Marie Halvorsen

Professor Else Marie Halvorsen har i mange år vært knyttet til Høgskolen i Telemark, Notodden, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Hun har vært med på å bygge opp og videreføre studiet i hovedfag/mastergrad i formgiving/kunst og håndverk, med særlig ansvar for FoU og didaktikk. Halvorsen har skrevet en rekke fagartikler og bøker om estetikk og pedagogikk ut fra et kulturpedagogisk perspektiv.

Danning i barnehagen

Perspektiver og muligheter
Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (red.)
Utgivelsesår: 2013

Kunstfaglig og pedagogisk FoU

Nærhet, distanse, dokumentasjon
Else Marie Halvorsen
Utgivelsesår: 2007