Petter Mathisen

Petter Mathisen

Veiledningsmetodikk

En håndbok i praktisk veiledningsarbeid
Petter Mathisen og Rune Høigaard
Utgivelsesår: 2004

Veiledningssamtaler med elever

Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen
Utgivelsesår: 2001