Eva Bakøy

Eva Bakøy

Eva Bakøy er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har publisert bøker og artikler om emner som NRKs barneprogrammer, sjekkeprogrammer på tv, innvandrerkvinners forhold til fjernsynet og den norske diasporafilmen.

Kvalitet i praksis

Film, fjernsyn og foto
Eva Bakøy og Roel Puijk
Utgivelsesår: 2012