Grete Stokkenes

Grete Stokkenes

Grete Stokkenes er fysioterapeut og førstelektor ved Høgskolen i Bergen og spesialist i psykosomatisk/psykiatrisk fysioterapi.