Henrik G. Bastiansen

Henrik G. Bastiansen

Henrik G. Bastiansen (f. 1964) er dr.art., mediehistoriker og forsker ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Kristin Skare Orgeret (red.)
Utgivelsesår: 2012

Vaktbikkjefjernsynet

Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV
Henrik G. Bastiansen
Utgivelsesår: 2011