Inger Karin Røe Ødegård

Inger Karin Røe Ødegård

Inger Karin Røe Ødegård er Dr.polit i pedagogikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane hvor arbeidet består av implementering av pedagogisk entreprenørskap i den nye lærerutdanningen, og forskning på temaet. Arbeidet i Utdanningsdirektoratet 2005-2008 med implementering av den nasjonale strategien for entreprenørskap i utdanningen. Har skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler om Pedagogisk Entreprenørskap. Er p.t. leder for det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene.

Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

Frode Olav Haara og Inger Karin Røe Ødegård (red.)
Utgivelsesår: 2015

Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning

En framtidsrettet læringsstrategi
Inger Karin Røe Ødegård
Utgivelsesår: 2014

Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap

Å lære i dilemma og kaos
Inger Karin Røe Ødegård
Utgivelsesår: 2003

Pedagogisk entreprenørskap

Framtiden på timeplanen
Inger Karin Røe Ødegård
Utgivelsesår: 2000