Richard Haugen

Richard Haugen

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Haugen har sine forskningsområder innenfor kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi samt spesialpedagogikk. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for blant annet 4-bindsverket Barn og unges læringsmiljø. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder fra grunnskole/spesialskole.

Barns utvikling i barnehagealder

En utviklingspsykologisk innføring
Richard Haugen
Utgivelsesår: 2015

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Vivian D. Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2014

Barn og unges læringsmiljø 4

Med vekt på lærevansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2010

Barn og unges læringsmiljø 3

Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Barn og unges læringsmiljø 2

Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2006

Barn og unges læringsmiljø 1

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2006