Helje Kringlebotn Sødal

Helje Kringlebotn Sødal

Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun har utgitt en lang rekke artikler og bøker om kristendomshistorie, konfesjonskunnskap og religionspedagogikk, samt læreverket «Du og jeg» (2009-2011) for RLE-faget i grunnskolen.

Du og jeg 1-7 lærernettsted (lærerlisens)

Helje Kringlebotn Sødal, Hans Hodne og Henrik Syse

Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2016

Kristen tro og tradisjon i barnehagen

Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2014

Norge i brann

Oxfordbevegelsen 1934-1940
Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2013

Du og eg/Du og jeg CD

RLE 5-7
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje K. Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 7 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 6 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 7

Elevbok
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 7 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 6

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 6 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 5 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 7

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 6

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 5

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 5 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og jeg 5

RLE
Hans Hodne, Henrik Syse og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2011

Du og eg 4 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 4 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 3 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 3

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 3

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og eg 2 - lærarrettleiing

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2010

Du og jeg 2 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 2

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 2

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg/Du og jeg CD 1-4

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 1 - lærarrettleiing

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 1 - lærerveiledning

RLE
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2009

Du og jeg 1

RLE
Helje Kringlebotn Sødal og Hans Hodne
Utgivelsesår: 2009

Du og eg 1

RLE
Helje Kringlebotn Sødal og Hans Hodne
Utgivelsesår: 2009

Religions- og livssynsdidaktikk

En innføring
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Kristendommen II

Tro og tradisjon
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Kristendommen I

Bibelen
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Det kristne Norge

innføring i konfesjonskunnskap
Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2001